Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 1196885869 platby za hlasové služby - telefón 97,90 s DPH 17151341 18.07.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy 23.07.2018
Faktúra 7293549395 dodávka elektrickej energie 378,83 s DPH 51008234141B 18.07.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy 23.07.2018
Faktúra 7293549396 dodávka elektrickej energie 779,62 s DPH 51008234141B 18.07.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy 23.07.2018
Faktúra 201800435 výstupná prehliadka - PZS 38,00 s DPH Zmluva o PZS 13.07.2018 GHP Medical Services, s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy 16.07.2018
Faktúra 203/2018 GDPR - 04-06/2018 104,40 s DPH Zmluva o dielo 12.07.2018 CUBS plus, s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy 16.07.2018
Faktúra 1873180550 teplo 5 237.31 s DPH Individuálna zmluva o energetických službách 09.07.2018 Veolia Energia Komfort Košice a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce Mgr. Anna Osifová riaditeľka školy 12.07.2018
Faktúra 8212194801 platby za hlasové služby 24,32 s DPH 1005936001 09.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy 12.07.2018
Faktúra 8212194793 platby za hlasové služby šj 13,48 s DPH 1005936001 09.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy 12.07.2018
Faktúra 8212194785 platby za hlasové služby 10,80 s DPH 1005936001 09.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy 12.07.2018
Faktúra 201804266 služby virtruálnej knižnice 2018/6 16,56 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/03/017 09.07.2018 Komensky, s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy 12.07.2018
Faktúra 29018104 BOZP a PO 70,00 s DPH 4/2017 a dodatok č. 1 09.07.2018 Stredná odborná škola technická Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy 12.07.2018
Faktúra 9180003200 aSc Agenda Komplet SŠ 2019 399,00 s DPH 39/2018 09.07.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce Ing. Lenka Šimková účtovníčka 12.07.2018
Objednávka 39/2018 aSc Agenda Komplet SŠ 2019 399,00 s DPH 09.07.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce Ing. Lenka Šimková účtovníčka
VO: Súhrná správa 2/2018 tovary, služby s DPH 06.07.2018 Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce
Faktúra 7274099877 zemný plyn 127,00 s DPH 6300139723 04.07.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy 10.07.2018
Objednávka 37/2018 viazanie triednych kníh 151,80 s DPH 04.07.2018 Prophoto s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce Ing. Lenka Šimková účtovníčka školy
Objednávka 38/2018 tlač PP na účet podľa vzoru 50,00 bez DPH 04.07.2018 Slovenská pošta Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce Ing. Lenka Šimková účtovníčka školy
Faktúra 18087 obedy - SF - koniec šk.roka 230,00 s DPH 36/2018 03.07.2018 V+K III s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy 06.07.2018
Faktúra 2123948250 vodné, stočné 1 144.49 s DPH 40-000003642PO2007 02.07.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce Mgr. Anna Osifová riaditeľka školy 11.07.2018
Faktúra 20180403 ovocie, zelenina 479,48 s DPH RD 01/2017 28.06.2018 N.S.E. s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu, Ľ. Štúra 26, Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy 29.06.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1655

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
    Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce
  • +421 x566441346

Fotogaléria