Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 7293325485 dodávka elektrickej energie 705,04 s DPH 51008234141B 20.04.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy 23.04.2018
Faktúra 7293325484 dodávka elektrickej energie 840,18 s DPH 51008234141B 20.04.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy 23.04.2018
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 2018 dotácia - Mesto Michalovce 600,00 s DPH 20.04.2018 Mesto Michalovce Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce Mgr. Anna Osifová riaditeľka školy
Faktúra 1122018 oprava - 80l elektrického kotla, servis varných zariad. 570,00 s DPH 15/2018 19.04.2018 Vataha Miroslav Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy pre TEČ 20.04.2018
Zmluva dodatok k zmluve o združenej dodávke dohodnutá zľava na dodávku el. energie s DPH 18.04.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce Mgr. Anna Osifová riaditeľka školy
Faktúra 201800209 vypracovanie prevádzkového poriadku - chem. lab. 400,00 s DPH 8/2018 18.04.2018 GHP Medical Services, s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy pre TEČ 19.04.2018
Faktúra 1112018 oprava - cukrárenská pec 419,10 s DPH 14/2018 18.04.2018 Vataha Miroslav Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy pre TEČ 19.04.2018
Faktúra 1844033 potraviny šj - mäso 1 503.88 s DPH RD 07/2017,03/2017 13.04.2018 DMJ MARKET s. r. o. ŠJ pri Gymnáziu, Ľ. Štúra 26, Michalovce Mgr. Anna Osifová riaditeľka školy 17.04.2018
Faktúra 180860 potraviny šj 623,92 s DPH 07/18 12.04.2018 Top Catering ŠJ pri Gymnáziu, Ľ. Štúra 26, Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy 17.04.2018
Faktúra 1189213104 platby za hlasové služby - telefón 89,35 s DPH 17151341 12.04.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy 17.04.2018
Faktúra 1873180277 teplo 5 237.31 s DPH Individuálna zmluva o energetických službách 12.04.2018 Veolia Energia Komfort Košice a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce Mgr. Anna Osifová riaditeľka školy 17.04.2018
Objednávka 07/2018 potraviny 650.- s DPH 10.04.2018 Top Catering Školská jedáleň pri Gymnáziu, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce Oľga Chovancová vedúca ŠJ
Faktúra 8206069624 platby za hlasové služby 10,80 s DPH 1005936001 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy 11.04.2018
Faktúra 8206069631 platby za hlasové služby šj 13,28 s DPH 1005936001 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy 11.04.2018
Faktúra 29018029 činnosť technika BOZP a PO 70,00 s DPH 04/2017 09.04.2018 SOŠ technická Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy 11.04.2018
Faktúra 20180186 ovocie, zelenina 573,14 s DPH RD 01/2017 09.04.2018 N.S.E. s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu, Ľ. Štúra 26, Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy 17.04.2018
Faktúra 70930668 služby virtruálnej knižnice 2017/12 16,56 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/03/017 09.04.2018 Komensky, s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy 11.04.2018
Objednávka 16/2018 operačná pamäť RAM 50,00 s DPH 09.04.2018 Servershop, s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce Jana Dziaková hospodárka školy
Faktúra 8206069633 platby za hlasové služby 22,44 s DPH 1005936001 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy 11.04.2018
Faktúra 20180182 ovocie, zelenina 317,70 s DPH RD 01/2017 05.04.2018 N.S.E. s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu, Ľ. Štúra 26, Michalovce RNDr. Róbert Pirč zástupca riaditeľky školy 17.04.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1528

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
    Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce
  • +421 x566441346

Fotogaléria