Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 26/2021 archivačné krabice 170,40 s DPH 23.02.2021 Emba Trade s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD. riaditeľka školy
Faktúra 121510515 dlažba 2 546,11 s DPH 23/2021 19.02.2021 Ingema s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD. riaditeľka školy 22.02.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 GYMMI/152/2021 Dezinfekcia priestorov školy do8000 s DPH 19.02.2021 26.02.2021 Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
Faktúra 21000064 elektro materiál 347,73 s DPH 12/2021 17.02.2021 Tirpak Vladimír VATI Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD. riaditeľka školy 22.02.2021
Faktúra 21990296 koberec, lepidlo a lišta 290,46 s DPH 24/2021 17.02.2021 Interiér Invest s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD. riaditeľka školy 22.02.2021
Objednávka 23/2021 dlažba podla výberu 2 550.00 s DPH 15.02.2021 Ingema s.r.o Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD. riaditeľka školy
Objednávka 24/2021 koberec, lepidlo, lišta 290,46 s DPH 15.02.2021 Interiér Invest sr.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD. riaditeľka školy
Faktúra 2202219277 kopirka, podávač, stolík 4 926,00 s DPH 17/2021 KZ1031980 15.02.2021 Konica Minolta Slovakia s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD. riaditeľka školy 22.02.2021
Faktúra 120210345 kancelárske potreby 49,04 s DPH 22/2021 15.02.2021 MIPA MI s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD. riaditeľka školy 16.02.2021
Faktúra 2290063239 elektrická energia 553,25 s DPH 5100823414 15.02.2021 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD. riaditeľka školy 16.02.2021
Faktúra 2290087734 376,70 376,70 s DPH 5100823414 15.02.2021 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD. riaditeľka školy 16.02.2021
Objednávka 25/2021 schodová hrana 100,00 s DPH 15.02.2021 Interiér Invest sr.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD. riaditeľka školy
Faktúra 210070 Inštalácia sieťových rozvodov 180,36 s DPH 18/2021 Zmluva 12.02.2021 TonerComp s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD. riaditeľka školy 16.02.2021
Faktúra 8277123373 služby telekom 9,02 s DPH 5100035159 12.02.2021 Slovak telekom a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD. riaditeľka školy 12.02.2021
Faktúra 121015267 stravné lístky 4 611,54 s DPH 20/2021 12.02.2021 UP Slovensko s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD. riaditeľka školy 12.02.2021
Faktúra 8277123362 služby telekom 9,41 s DPH 5100035158 12.02.2021 Slovak telekom a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD. riaditeľka školy 12.02.2021
Faktúra 8277123385 služby telekom 23,46 s DPH 5100035161 12.02.2021 Slovak telekom a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD. riaditeľka školy 12.02.2021
Faktúra 202103540 Balík Bez kriedy 18,00 s DPH DBK/18/06/0421 12.02.2021 Komenský s.r.o. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD. riaditeľka školy 16.02.2021
Faktúra 8832811240 zemný plyn 39,00 s DPH 5150045214 12.02.2021 SPP a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD. riaditeľka školy 12.02.2021
Faktúra 2173180081 energet.služby 5 000,94 s DPH DKT/ZoS/14/2012 12.02.2021 Veolia Energia Komfort Košice a.s. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce PaedDr. Adriana Petrová, PhD. riaditeľka školy 12.02.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3202